Cultuur

IJsland is rijk aan kunst en cultuur. Er zijn heel veel musea te vinden over verschillende thema’s. Door een paar van deze musea te bezoeken leer en ontdek je veel over IJsland. Veel musea gaan over het ontstaan van IJsland, het leven in specifieke gebieden en over vulkaanuitbarstingen en andere geologische verschijnselen. Zowel klassieke als moderne kunst komt aan bod en ook de kledingstukken gemaakt van o.a. rendierleer en vishuid worden uitgebreid tentoongesteld in de verschillende musea.

Sommige musea bestaan uit oude turfhuizen waar mensen tot de 20e eeuw in gewoond hebben. Ze geven een mooi beeld van hoe het leven er in vroeger tijden in IJsland aan toe ging. Ook interessant zijn de musea over spoken en hekserij, waarin oude sagen en legendes tot leven worden gewekt. In het Cultuurhuis kun je een expositie over de oude sagen en middeleeuwse handschriften en artefacten bezoeken.

Kunst

Kunst neemt een bijzondere plaats in in de IJslandse cultuur. Harpa is een concert hal in Reykjavik, het gebouw alleen als is een kunststuk op zich. De zuidgevel bestaat uit een drie dimensionale staal- en glasstructuur die het gebouw van kleur laat veranderen naarmate het zonlicht er anders op valt. Het gebouw is niet alleen voor concerten gebouwd, er worden ook films gedraaid en er zijn regelmatig conferences.

Het imposante Hallgrímskirkja, een modern kerkgebouw van basalt, is één van de opvallendste gebouwen die IJsland rijk is. Het strakke, kille, maar tegelijkertijd moderne ontwerp wordt niet door iedereen even fraai gevonden, maar bijzonder is het in ieder geval.